GAP BKİ Kırsal-Tarımsal Kalkınma Projeleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiş ve Ekoloji İzmir Fuarı’ na katılım sağlanmıştır.

GAP Projesi tüm sektörleri kapsamakla birlikte, tarım sektörü lokomotif görevi üstlenecek konumdadır. Bu açıdan bakıldığında, su ve toprak kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı sadece çiftçileri değil, hepimizi ilgilendirmektedir.  Bu nedenle su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda “toplumsal bilincin” oluşturulması için toplumun tüm kesimleri bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Bu doğrultu da GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP TEYAP), GAP Entegre Kırsal Kalkınma (GAP EKK) ve GAP Organik Küme Geliştirme Projeleri (GAP ORGANİK) uygulanmaktadır. GAP bünyesinde yürütülen bu projeler kapsamında bölgede ihtiyaç duyulan konularda faaliyetler etkin bir şekilde yürütülmüş/yürütülmektedir. Bu faaliyetler içerisinde eğitim-yayım, teknik gezi, demonstrasyon, ürün işleme ve değerlendirme projeleri, organik-iyi tarım uygulamaları vb. yapılmaktadır.

25-30 Nisan 2016 tarihleri arasında 300 (180 çiftçi, 120 teknik eleman) katılımcı ile İzmir’ de organik tarım, tarımsal örgütlenme, kırsal kalkınma, tarımsal eğitim-yayım konularında brifinglerin sunulduğu bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda bu tarihler arasında örnek çiftçi örgütleri ve 7.İzmir Organik Ürünler Fuarı ziyaret edilmiştir. Program süresince İzmir’ de organik tarım ve tarımsal danışmanlık hizmetlerinin etkin yapıldığı çiftçi örgütleri ( Tire Süt ve Süt ürünleri Kooperatifi, Seferi Pazar, Değirmen Zeytin İşletmesi, Bademli Fide Fidan Kooperatifi) ziyaret edilerek; tarımsal örgütlenme bilinci, ürün işleme ve değerlendirme, mali projeler ve kurumsallık konularındaki tecrübeler paylaşılmıştır.

Organik tarım üretim zincirindeki tüm firmaların katılımcı olduğu, yerli ve yabancı alıcılarla bir araya gelinerek önemli iş bağlantılarına imkân sağlayan Ekoloji İzmir Fuarına katılım sağlanmıştır. 2016 yılında zeytinyağı, bal, dut, badem, mercimek, pekmez, nar ekşisi ve pamuk gibi daha geniş ürün yelpazesi ile içerisinde kamu kurumları, kalkınma ajansları, üretici birlikleri ve özel sektör paydaşlarımızın katılımı ile Ekoloji İzmir 2016 Fuarına katılım sağlanmıştır.