GAP Bölgesi yayım elemanlarına “Entegre Biyolojik Mücadele” eğitimi gerçekleştirildi

GAP Bölgesindeki çiftçi örgütlerinde çalışan yayım elemanlarının teknik bilgi seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan “Entegre Biyolojik Mücadele” konulu eğitim programı 7 – 11 Mart 2016 tarihleri arasında Adana ilinde gerçekleştirilmiştir.

Zirai mücadele; yani insan gıdası ve endüstriyel tüketim için üretilen bitkilerin hatta peyzaj maksatlı kullanılan süs bitkileri ile ormanlık alanlardaki bitkileri zararlı organizmalardan koruma faaliyeti her zaman var olacaktır. Çünkü bu bitkiler canlılık zincirinin en önemli halkasıdır ve yalnızca insana ait değildir. BM bu iki önemli yaşam felsefesinin benimsenmesine ve zirai mücadelenin canlılar âlemini tanıma ve yaşama hakkına saygı duyma prensibi üzerine oturtulmalıdır demektedir. Bu prensip, üretim tekniklerimizi ve mesleki donanımımızı bu yeni prensiplere uygun bir şekilde değiştirmek artık bir tercih değil bir zorunluluktur. Bu bilgiler ışığında, bölgede çalışan tarım danışmanlarına yeni olan bu mücadele yöntemlerini tanıtmak hedeflenmiştir.

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitime GAP-TEYKOB personelinin yanı sıra GAP-TEYAP-Model kapsamında işbirliği yapılan çiftçi örgütlerinden toplam 21 yayım elemanı katılmıştır.