GAP Bölgesi yayım elemanlarına “Kişisel Gelişim, Raporlama ve Sunum Teknikleri Eğitimi” eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim 30 Ocak- 02 Şubat 2017 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP-TEM’de teorik anlatımların yanı sıra, pratik ve örnek uygulamalar ve grup çalışmalarına da yer verilerek gerçekleştirilmiştir. Toplam 4 gün ve 30 ders saati olarak gerçekleştirilen eğitim programına GAP TEYAP kapsamında çalışılan çiftçi örgütlerinde görevli tarım danışmanları ile kurum kuruluşlarda görevli teknik elemanlar olmak üzere toplam 60 katılımcı bilgilendirilmiştir.

Bireylerin daha mutlu ve daha verimli yaşamaları performanslarını etkileyen engelleri aşmaları ile mümkündür. Kişisel gelişim programları çalışanların güçlü ve gelişime açık yetilerine odaklanarak yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Tarımsal yayımın merkezinde insan ve insan ilişkileri yatmakta olup, bu alan kişisel gelişimin en yaygın ve yoğun kullanıldığı bir alandır. Kişisel Gelişim Eğitim Programları genelde iletişim, yönetim ve yöneticilik, imaj, çatışma kavramı, etkili konuşma –sunum teknikleri ve raporlama konularını içermekte olup tarımsal yayımcıların mesleki gelişmelerine büyük katkılar sağlamaktadır.

Verilen bu eğitim ile; model kapsamında kilit rol oynayan saha uzmanları ve çiftçi örgütlerinde tarımsal eğitim ve yayım faaliyetleri yürüten teknik personelin başta yöre çiftçisi olmak üzere tüm paydaşlar ile daha etkin iletişim kurarak GAP Bölgesinde çiftçi eğitim ve yayım hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, etkinleştirilmesi ve sürdürülmesine büyük katkılar sağlanması amaçlanmıştır.

Eğitimde;

 • Tanışma ve Beklentiler,
 • Yönetim Kavramı,
 • İdareci, Yönetici, Lider Yönetici Kavramları,
 • Lider Yöneticinin Özellikleri,
 • İletişim Kavramı,
 • İletişim Süreci-Türleri,
 • Sözlü İletişim,
 • Empati Kavramı,
 • Yazılı İletişim,
 • Sözsüz İletişim,
 • İyi Bir İletişim İçin Neler Gereklidir,
 • Kurum İçi-Formal-Informal İletişim,
 • Kurumsal ve Kişisel İmaj, • Misyon, Vizyon ve Değerler,

 Protokol ve Nezaket Kuralları,

 • Takım Çalışmasının Önemi,
 • Sinerji Kavramı,
 • Takımla ve Bireysel Karar Almayı Gerektiren Faktörler,
 • Çatışma Kavramı,
 • Algı ve Algıda Seçicilik,
 • Odaklanma,
 • Farklı Bakış Açıları Geliştirmek,
 • Raporlama,
 • Raporlama Neden Yapılır,
 • Başarılı Bir Raporun İçeriği,
 • Raporlama Teknikleri,
 • Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri,
 • Sunum Planı, konuları yer almıştır.