GAP GELECEĞİMİZDİR Projesi “Fidan Dikim ve Uçurtma Şenliği” gerçekleştirildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğü Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve DSİ 15. Bölge Müdürlüğü ile işbirliğinde yürütmekte olduğumuz GAP GELECEĞİMİZDİR projesi 2015-2016 eğitim öğretim yılında 6 ilkokulun 4.sınıflarında uygulamaya konmuştur.

GAP Projesi tüm sektörleri kapsamakla birlikte, tarım sektörü lokomotif görevi üstlenecek konumdadır. Bu açıdan bakıldığında, su ve toprak kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı sadece çiftçileri değil, hepimizi ilgilendirmektedir.  Bu nedenle su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda “toplumsal bilincin” oluşturulması için toplumun tüm kesimleri bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Bu anlamda geleceğin büyükleri olan küçüklerin, “Ağaç yaş iken eğilir” felsefesi ile bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri bu projenin temel amacıdır. “GAP GELECEĞİMİZDİR” projesi bu anlayışla hazırlanmış ve sorunların topluma mal etmek suretiyle çözümünü hedeflemiştir. Bu proje Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ 15. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yürütülmektedir. Proje Şanlıurfa Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 6 ilkokulda 57 sınıfta yaklaşık 2000 öğrenci ile yürütülmektedir.