GAP TEYAP III. Aşamasında (Sürdürülebilirlik) tarım danışmanlarına “PCM-Proje Hazırlama” eğitimi gerçekleştirildi

GAP BKİ Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan GAP TEYAP III. Aşama Sürdürülebilirlik uygulanmasına 1 Ocak 2017 tarihinde başlanmıştır. Program faaliyetlerden birisi de “Tarım Danışmanları için Eğitim” faaliyeti olup bu kapsamda 2017 yılı içerisinde düzenlenecek 9 eğitim ile yaklaşık 330 tarım danışmanının muhtelif konularda eğitilmesi planlanmıştır.

GAP Bölgesinde her yıl muhtelif finans kurumları tarafından önemli miktarlarda hibe yardımı yapılmaktadır. Bu kapsamda AB, SODES, Ulusal Ajans, IPARD, GAP BKİ, Kalkınma Ajansları, Tarım Bakanlığı bunlar içerisinde önemli olanlarıdır. Bu kurumlar hibe yardımlarını birer proje karşılığında vermektedirler. Finansörler farklı olsa da hibe için istenen projelerin belli bir formatta ve kalitede olması aranmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek projelerin başarısı öncelikle iyi, ayakları yere basan, gerçekçi projelerden geçmektedir. Düzenlenen bu eğitim programı ile GAP Bölgesindeki tüzel ve özel kişiler bu fonlara daha iyi projeler hazırlayacaklar ve bölgeye gelen kaynaklar daha rantabl ve verimli kullanılacaktır. Eğitim uygulamalı olarak verilmiştir.

Ayrıca bu eğitim ile TEYAP kapsamında çalışılan çiftçi örgütlerinde tarımsal yayım hizmetlerinin mali sürdürülebilirliğini sağlamak için planlanan “Gelir Getirici Faaliyetlerin” projelendirilip, ilgili finansörlere sunulması konusunda farkındalık sağlanması amaçlanmıştır.

PCM Proje Hazırlama konusunda uzman olan Sayın Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK ve Uzman Tevfik CENGİZ tarafından verilen ve Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitime GAP Bölgesinden 30 tarım danışmanı katılmıştır. Katılımcılara eğitim sonunda “katılım belgesi” verilmiştir.