GAP-TEYAP Model Uygulama Programı Kapsamında Almanya’ ya “İyi-Organik Tarım” konusunda teknik gezi gerçekleştirilmiştir.

GAP BKİ Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan GAP-TEYAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli Programının uygulanmasına 1 Ocak 2014 tarihinde başlanmıştır. Program faaliyetleri arasında “Yurt içi-dışı Seyahatler” ve “Çiftçi Yurtdışı Teknik Gezi” faaliyetleri olup bu kapsamda 2016 yılı içerisinde düzenlenecek 5 eğitim ile 135 tarım danışmanı ve üreticinin muhtelif konularda eğitilmesi planlanmıştır.

GAP-TEYAP-Model kapsamında düzenlenen teknik gezinin amacı, GAP bölgesinde iyi-organik tarım konusunda çalışan teknik elemanlara bir AB ülkesi olan Almanya’ da iyi-organik tarım ile uğraşan kamu ve özel sektördeki tüm paydaşları ve çiftlikleri işletme, bakım ve yönetim açısından uygulamalarını yerinde görüp, incelemeler yapmalarına fırsat vermek olmuştur. Teknik gezi esnasında Uluslararası Organikçiler Merkezi (IFOAM), Bonn Üniversitesine – Wiesengut Eğitim Çiftliği, Frankfurt-Hessen Eyaleti Doğa Koruma Bakanlığı,  Kassel Üniversitesi – Bitkisel ve Hayvancılık Araştırma Çiftliği, Gut Wilhelmsdort Süt Üretim ve İşleme Tesisi,  Bioland Danışmanlık Derneği,  Angenendt Hububat ve Tohum Üretim Tesisleri, Naturhof Wolfsberg Fidancılık Çiftliğinin yanısıra organik üretim yapan çiftlikler ziyaret edilmiştir.

Gezi, 22 kişiden oluşan bir grup için gerçekleştirilmiştir. Teknik geziye model kapsamında işbirliği yapılan çiftçi örgütlerinin yanı sıra konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan teknik elemanlar katılmıştır. Teknik gezi 29 Mayıs – 5 Haziran 2016 tarihleri arasında Almanya’ nın Bonn, Frankfurt, Bielefeld yerleşimleri ve çevresinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların teknik gezide gördüğü iyi örnekleri bölgelerinde uygulamaları beklenmektedir.