GAP TEYAP Uzmanları 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi’ ne katılım sağladı.

12-15 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya ‘ da gerçekleştirilen 13. Ulusal Kültürteknik Kongresine “Yukarı Harran Ovasında Farklı Sulama Yöntemlerinin Su Bütçesi ve Ürün Ekonomisine Etkileri: Pamuk Örneği” konulu GAP TEYAP bildirisi ile katılım sağlanmıştır.

Ana Konuları; Atık Suların Sulamada Kullanımı, Drenaj ve Arazi Islahı, Hidroloji ve Havza Modellemesi, İklim Değişikliği ve Tarımsal Sulamaya Etkisi, Sulama Suyu Kalitesi, Tuzluluk ve Çevre Kirliliği, Sulama Yönetimi ve Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi, Tarımsal Meteoroloji, Tarımsal Sulama, Bitkisel Üretim Yapılarının Planlanması, Hayvansal Üretim Yapılarının Planlanması ve Çevre Denetimi, Toprak ve Su Yapılarının Planlanması, Arazi Toplulaştırması ve Kırsal Alan Planlaması, Su Kaynaklarının Planlanması, Sulama ve Tarımsal Yapılarda Otomasyon, UA ve CBS nin Tarımsal Yapılar ve Sulamada Uygulamaları olan kongrede GAP TEYAP demonstrasyon çalışmalarının sonuçları katılımcılara sunulmuştur.

GAP TEYAP bildirisinde toprak ve su kaynaklarının öncelikle korunmasına ve etkin kullanılmasına vurgu yapılmıştır. Konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların (Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri vb.) tarımsal sulamada yaptıkları bilimsel çalışma sonuçlarının tarımsal eğitim ve yayımla çiftçi ve teknik elemanlara ulaştırılması yönteminde GAP TEYAP rol/model olarak sunulmuştur.

GAP TEYAP demonstrasyon çalışmalarından elde edilen /edilecek olan sonuçları, bilimsel çalışmalara ışık tutması açısından farkındalık sağlamıştır. İzlenen diğer bildiri konuları ise GAP TEYAP çalışmalarına katkı sağlayacaktır.