Çiftçi ve çiftçi örgütlerinin kapasitelerinin artırılması.

o    Çiftçi Teknik Gezileri.

 • Sulama Sistemleri ve İBY
 • Sebzecilik
 • Meyvecilik
 • Tarımsal Mekanizasyon ve Toprak İşleme
 • Tarla Bitkileri

o    Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Demonstrasyonları

 • Meyvecilik Tesis
 • Meyvecilik Bakım
 • Sebzecilik
 • Tarla ve Süs Bitkileri

o    Sulama Sistemleri Demonstrasyonları

 • Mini Sulama Yöntemleri
 • Kapaklı Karık Sulama Yöntemi
 • Yağmurlama Sulama Yöntemi
 • Damla Sulama Yöntemi
 • Yağmurlama Sulamada Tamburlu Sulama Yöntemi
 • Basınçlı Sulamalarda Filtrasyon

o    Hayvancılık Demonstrasyonları

o    İyi Tarım Uygulamaları Eğitimleri

 • İyi Tarım Uygulamaları Yurt İçi Eğitimleri
 • İyi Tarım Uygulamaları Yurt Dışı Eğitimleri

o    Genç Çiftçi Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi

o    Genç Çiftçi Çiftlik (İşletme) Planlaması Teknik Gezisi

o    Genç- Önder Çiftçi Eğitimleri

o    Tarla Günleri

o    Köy Toplantıları

o    Bölge İçi Talebe Dayalı Gezi ve Eğitimler

o    Özel Konularda Yetiştiricilik Eğitimleri

o    GAP Köşesi Oluşturma

o    GAP Kütüphanesinin Elektronik Ortama Aktarımı

o    Yayınlar

o    Makine ve Ekipman Alımları