full screen background image

YAYIM MODELİNİN AMACI

GAP TEYAP GALERİ (4)

Hedef:
GAP Bölgesinde Tarımsal Kalkınmayı Hızlandırmak,

Amaç 1
Başta sulamaya açılmış ve açılacak alanlar olmak üzere çiftçilerin ihtiyaç duydukları eğitim yayım hizmetlerinin verilmesi konusunda çiftçi örgütlerinin harekete geçirilmesi.

Amaç 2
Çiftçi Örgütlerinin idari ve teknik açıdan geliştirilip güçlendirilerek sürdürülebilir

Amaç 3

Örgütlenme ve grup oluşturma konularında farkındalık sağlamak, tarımsal örgütlenme konusunda model amaç ve hedeflerine uygun yeni oluşumları teşvik etmek.