full screen background image

FAALİYETLER

A- YAYIM MODELİ UYGULAMA ÇALISMALARI

1.         HAZIRLIK

1.1.      Model Uygulama Birimleri (MUB) ve Kurullarının Oluşturulması

1.2.      Çiftçi Örgütlerinin Belirlenmesi ve Protokollerin İmzalanması

1.3.      Çiftçi Örgütlerinde Danışmanlık Yetki Belgesinin Alınmasına Yönelik Çalışmalar

1.4.      Çiftçi Örgütlerinin Alt Yapı ve Donanım İhtiyaç Tespiti

1.5.      Çiftçi Örgütü Envanter Çalışması

1.6.      Eğitim İhtiyaç Analiz Raporlarının Hazırlanması

2.         UYGULAMA

2.1.      Danışman Temel Eğitimleri

2.2.      Çiftçi Örgütlerinde Tespit Edilen Alt Yapı ve Donanım Eksikliklerinin Giderilmesi

2.3.      Model Tanıtımı

2.4.      İhtiyaçlarına Yönelik Eğitim-Yayım ve Araştırma Programının Uygulanması

2.4.1.   Çiftçi Örgütü Danışmanlarına Yönelik Eğitimler

2.4.2.   Talebe Dayalı Bölge Danışmanlarına ve Yayım Elemanlarına Yönelik Eğitimler

2.4.3.   Çiftçi Örgütü Üyelerine Yönelik Eğitim Yayım ve Enformasyon Çalışmaları

2.4.4.   Talebe Dayalı Diğer Çiftçilere Yönelik Eğitim,Yayım ve Enformasyon Çalışmaları

2.4.5.   Araştırma, Yayımcı ve Çiftçi Bağlarını Güçlendrme Çalışmaları

2.5.      Basılı ve Görsel Materyal Hazırlanması

3.         SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YAYGINLAŞTIRMA

3.1. Çiftçi Örgütlerinin İdari, teknik ve mali açıdan güçlendirilmesine yönelik çalışmalar

3.2. Uygulanan projenin izleme ve değerlendirilmesi

3.3. Modelin Uygulanmasının çiftçi örgütlerine devri ile ilgili çalışmalar

B- SULAMAYA AÇILMIŞ VE AÇILACAK ALANLARDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 1. Sulama açılacak alanların belirlenmesi
 2. İhtiyaç Analizinin Yapılması
 3. Suya Hazırlık Eylem Planlarının Hazırlanması ve Sunulması
 4. Suya Hazırlık Eylem Planı Kapsamında Yapılacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

  4.1. Su kullanıcı örgütlerinin tarımsal eğitim yayım faaliyetlerine dahil edilmesine yönelik çalışmalar,

  4.2. Yeni kurulacak su kullanıcı örgütlerinin tarımsal eğitim yayım faaliyetlerine dahil edilmesine yönelik çalışmalar,

 1. İzleme ve Değerlendirme

C- ÖRGÜTLENME VE GRUP OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

 1. Örgütlenme Konulu Faaliyetler

1.1.   Örgütlenmede Farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar

1.2.   Örgütlenmeye yönelik bir eylem planı hazırlama çalışmaları

1.3.   Yeni çiftçi örgütlerinin oluşturulmasını teşvik etmeye yönelik çalışmalar

 1. Grup Oluşturma Konulu Faaliyetler

D- KOORDİNASYON VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

 1. Merkez Danışma Kurulu (MEDAK )Toplantısı
 2. Bölge Danışma Kurulu (BÖDAK) Toplantısı
 3. İl Koordinasyon Birimi (İKOB) Toplantısı
 4. Talebe Dayalı Toplantı, Panel, Seminer ve Çalıştaylar
 5. Uygulamaya Yönelik Eğitim Merkezleri ile Görüşmeler 

E- İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 1. Dönem Toplantıları ve Ara Raporlar
 2. Yıllık İlerleme Raporları
 3. Değerlendirme