Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren ilgili kurum ve kuruluşların bu hizmeti verme kapasitelerinin geliştirilmesi.

o    Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi.

o    İşletme, Bakım ve Yönetim (İBY) ve Grup Oluşturma Eğitimleri

 • İşletme Bakım ve Yönetim Eğitimleri
  • Sulama Yönetimi Eğitimi
  • Sulama Yönetimi Teknik Gezisi
  • Su Dağıtım Görevlileri Eğitimi
  • Sulama Birlik Başkanlarına Eğitim ve Teknik Gezi
 • Grup Oluşturma Eğitimleri

o    Sulama Metotları Projelendirme ve Sulama Zamanı Planlaması (SZP) Eğitimleri

 • Sulama Yayımcı Temel Eğitimi
 • Sulama Metotları Eğitimi
  • Sulama Yöntemleri Projelerinin ve Sulama Programının Hazırlaması Eğitimi

o    Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Eğitimleri

 • Organik Tarım Uygulamaları Ön Eğitimi
 • İyi Tarım Uygulamaları Ön Eğitimi
 • Organik Tarım Uygulamaları Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi
 • İyi Tarım Uygulamaları Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi

o    Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi

o    Tarımsal Mekanizasyon Eğitimi

o    Yurtdışı Teknik Gezi ve Eğitimler

 • Sulama Yönetimi Eğitimi
 • Tarımsal Yayım ve Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi
 • Çiftçi Örgütlenmesi, Tarımsal Hibe, Teşvik ve Kredi Eğitimi
 • İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi
 • Sulama Sistemleri Teknolojisi Eğitimi
 • Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi

o    Bölge İçi Talebe Dayalı Teknik Gezi ve Eğitimler

o    Özel Konularda Yetiştiricilik Eğitimleri

o    GAP Köşesi Oluşturma

o    GAP Kütüphanesinin Elektronik Ortama Aktarımı

o    Yayınlar

o    Makine ve Ekipman Alımları