GAP TEYAP III. Aşama’ da çalışılan çiftçi örgütleri tarım danışmanlarına  Sertifikalı Yenilenebilir Enerji Eğitimi gerçekleştirildi.

GAP BKİ tarafından uygulanmakta olan GAP-TEYAP kapsamında 27-31 Mart 2017 tarihleri arasında GAP Bölgesinden 60 Tarım Danışmanının katılımı ile 5 günlük “Sertifikalı Yenilenebilir Enerji Teknik Eleman Eğitimi” Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezi’  nde gerçekleştirilmiştir.

GAP BKİ Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan GAP TEYAP III. Aşamasının uygulanmasına 1 Ocak 2017 tarihinde başlanmıştır. Proje faaliyetlerinden birisi de “Teknik Elemanlar için Tarımsal Eğitim” faaliyeti olup, bu kapsamda 2017 yılı içerisinde 3 eğitim düzenlenmiştir.

Bu eğitimde, GAP Bölgesindeki çiftçi örgütlerinde tarımsal eğitim ve yayım faaliyetleri yürüten teknik personel yenilenebilir enerji başlığı altında güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji gibi kavramları öğrenmenin yanı sıra Harran Üniversitesi Osmanbey, Koruklu ve Güntaş tarımsal işletmelerinde uygulama alan ziyaretleri yapmışlardır. Eğitim ile bölgede yoğun olan yapılan tarım sektörünü canlandıracak teknoloji ve uygulamalarda belirtilen konulara yönelik olarak bölgede bu noktadaki yayımcı boşluğunun giderilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Eğitim, Harran Üniversitesi’ nden 18 öğretim üyesi ve GAP YENEV koordinasyonu ile verilmiştir. Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezi’ nde düzenlenen eğitimin sonunda GAP Bölgesi’ nde çalışılan çiftçi örgütlerinde görevli 60 tarım danışmanına katılımcı belgeleri verilmiştir.