Doğu Anadolu 1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Zirvesi’ nde GAP ve GAP TEYAP

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Zirvesi etkinlikleri diğer tüm sektörler ve toplum tarafından öneminin daha iyi kavranması, yeni değişim ve dönüşümler ile yansımalarının ve verimliğinin arttırılmasına yönelik projeler geliştirilmesi esasına dayanan etkinlik platformları oluşturarak tüm enerjisini bu amaca yönelik projeler yürüterek farklı coğrafi bölgelerde buluşturur.

2017 yılından itibaren her yıl gerçekleştirilecek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Zirvesi, Türk İ Dünyası’nın ve sektör ile etkileşiminin bugünü ve geleceğini gündeme getiren, bölgenin ve ülkenin lider iş ve işbirliği etkinliği, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektöründe gündem oluşturmak ve katma değer sağlamak” misyonu ile 27-28 Temmuz 2017 tarihlerinde Elazığ’ da gerçekleştirilmiştir.

Zirvede, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığın temsilen GAP BKİ Bölge Müdürlüğü Tarım ve Orman Birimi Sorumlusu Celal KAYA “ Bölgesel Kalkınmada Tarımsal Kırsal Kalkınma Faaliyetleri” konusunda katıldığı panelde sunum yapmıştır. Yine GAP TEYAP Ekip Lideri Akif YENİKALE “ GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi” ile ilgili sunumunu gerçekleştirmiştir.

Gerçekleştirilen zirvede GAP TEYAP standı, çeşitli kurum-kuruluşlardan katılımcıların ilgi odağı olmuştur.