GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen projelerin iç koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülmekte olan Entegre Kırsal Kalkınma Projesi (EKKP), Münferit projeler ve Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) işbirliği toplantısı 22 Aralık 2017 tarihinde GAP BKİ toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda proje faaliyetlerine ilişkin sunumlarını yapmışlardır. Bölgede GAP BKİ tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşımı yapılmış ve bundan sonraki çalışmalarda ortak bir strateji oluşturularak daha etkin bir işbirliği içerisinde yürütülmesi görüşüne varılmıştır.