GAP Bölgesi yayım elemanlarına “Basınçlı Sulama Sistemleri Projelendirme ve SZP” eğitimi gerçekleştirildi

GAP Bölgesindeki çiftçi örgütlerinde çalışan yayım elemanlarının teknik bilgi seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan “Basınçlı Sulama Sistemleri Projelendirme ve SZP” konulu eğitim programı 14 – 18 Mart 2016 tarihleri arasında Şanlıurfa ilinde gerçekleştirilmiştir.

Bu eğitim kapsamında; tarla içi basınçlı sulama yöntemleri projelerinin hazırlanmasındaki etüt, planlama, projelendirme, sulama zamanı programlama ve fizibilite konularında teknik personelin kapasitelerinin artmasına katkı sağlanmıştır.

Eğitimde; tarla bitkileri (pamuk, mısır), sebze (biber, domates), yem bitkileri (yonca, sudan otu), meyvecilik (antepfıstığı, bağ, zeytin, nar) yetiştiriciliğinde damla ve yağmurlama sulama projeleri uygulamalı olarak yapılmıştır.

Model kapsamında çalışılan çiftçi örgütlerinde tarımsal yayım hizmetlerinin etkinliği arttırmak amacıyla düzenlenen bu eğitim ile ilgili tarım danışmanları tarafından projelerinin hazırlanması, sunulması, uygulaması ve izlenmesi konusunda farkındalık sağlanması beklenmektedir.

GAP-TEYKOB konu uzmanları tarafından verilen eğitime GAP-TEYKOB personelinin yanı sıra GAP-TEYAP-Model kapsamında işbirliği yapılan çiftçi örgütlerinden toplam 27 yayım elemanı katılmıştır.