GAP TEYAP “DÜNDEN BUGÜNE GAP TEYAP” değerlendirme toplantısı yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi

GAP TEYAP III. Aşama kapsamında 2018 yılı için öngörülen hedefler ve hedeflere yönelik yapılması planlanan faaliyetler ile sürdürülebilirliğin sağlanmasına görüş ve düşünceleri alınarak 2018 yılı planlanan faaliyetlerin sağlam temellere oturtulmasına katkı sağlamak amacıyla 01 Aralık 2017 tarihinde Antalya’ da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya 211 çiftçi, 77 teknik eleman katılım sağlamıştır.