SULAMA YATIRIMLARI ETKİ DEĞERLENDİRME PROJESİ BAŞLANGIÇ ÇALIŞTAYI

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından uygulanacak olan Sulama Yatırımları Etki Değerlendirme Projesi kapsamında Sulama Yatırımları Etki Değerlendirme Başlangıç Çalıştayı 27-28 Ekim 2017 tarihinde Şanlıurfa Nevali Otel Toplantı Salonun’ da GTH Bakanlığı ve bağlı kurumlar, DSİ Genel Müdürlüğü ve bağlı kurumlar ile üniversiteler ve ilgili STK temsilcilerinden oluşan 100 kişilik katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde bölgede sulamaya açılmış alanlarda uygulamaya konacaktır.

Türkiye’nin en büyük yatırımlarından biri olan GAP’ın; Bölge’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki esas güçlü yanı tarımsal yönüdür. Türkiye’de yaklaşık 28 milyon hektar alan işlenmekte olup, bu alanın 3,2 milyon ha’ı (% 11,4) bölgede yer almaktadır. Ayrıca ülkenin su potansiyelinin yaklaşık 1/4’i, ekonomik olarak sulanabilir alanların ise % 20’si GAP Bölgesi’nde yer almaktadır. Bölge’de 3.2 milyon ha işlenebilir ve 1.8 milyon ha sulanabilir arazinin varlığı ve proje dâhilinde ideal tarımsal planlanmanın yapılması; gerek sulanabilir gerekse kırsal alanda yaşayan insanların gelir seviyesinin artırılmasında çok önemli fırsatlar sunmaktadır.

Proje ile, her bir sulama projesi özelinde yönetim bilgi sistemini kurmak; ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik kısıtları dikkate alınarak tarım sisteminin (bitkisel ve hayvansal üretim ile girdi temini, ürün işleme, pazarlama vb.) işletme büyüklük gruplarına göre optimizasyonu yapmak ve sonuçlarını gerçekleştirebilecek teknik, ekonomik ve politik araçların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında gerçekleştirilmekte olan bu çalıştayda; öngörülen önemli konular ve faaliyetler güncellenecek ayrıca projede öngörülmeyen günümüz koşullarında ele alınması gereken konular belirlenerek uygulama planının revizesi yapılacaktır.